O nas 

Wspólnicy


Michał Bernaciak - radca prawny

Specjalizacje:

Prawo pracy

Prawo zamówień publicznych

Prawo cywilne

 

 


Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył także Podyplomowe Studium Prawa Handlowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przedstawiając pracę dyplomową z zakresu prawnych aspektów działalności spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu składając z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w dużej i renomowanej na polskim rynku kancelarii prawnej oraz jako in-house lawyer w dziale prawnym wiodącego krajowego producenta autobusów, trolejbusów i tramwajów, jak również w przedsiębiorstwie będącym operatorem usług publicznego transportu zbiorowego. Wielokrotnie występował jako pełnomocnik w sporach o dużej wartości z zakresu zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi w sprawach cywilnych. Prowadzi szkolenia wewnętrzne dla firm z prawa pracy i prawa zamówień publicznych.

 

Mateusz Klejborowski - radca prawny

Specjalizacje:

Prawo upadłościowe
Prawo rodzinne
Prawo cywilne
Prawo konsumenckie

 


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, a następnie uzyskał tytuł radcy prawnego. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych i notarialnych. Współpracuje z kancelariami w Warszawie i Poznaniu. Wieloletni praktyk w obsłudze prawnej klubów sportowych, w tym w zakresie upadłości klubów prowadzonych w formie spółek prawa handlowego.

 

Praktykuje model działania oparty na zaufaniu i otwartych relacjach z Klientami, co pozwala na właściwe zrozumienie przedstawionych zagadnień i w efekcie dopasowanie rozwiązań adekwatnych do zamierzonego przedsięwzięcia.


Regularnie występuje jako pełnomocnik przed sądami wszystkich instancji w sprawach obejmujących wyżej wymienione dziedziny prawa.

 

 


Współpracownicy


 

 

Piotr Polakowski – radca prawny

Specjalizacje:

Prawo cywilne
 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Pracę magisterską obronił na ocenę bardzo dobrą pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Marcina Orlickiego, której tematem była odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o roboty budowlane i zabezpieczenie jej prawidłowego wykonania.
 
Interesuje się prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem umów w procesie budowlanym. W jego kręgu zainteresowań pozostaje również  prawo karne i prawo karne skarbowe. Doświadczenie zaczął zdobywać już w trakcie studiów, odbywając praktyki w renomowanej warszawskiej kancelarii prawnej.


Jest autorem bloga prawniczego www.prawieoprawieblog.wordpress.com

 

 

Doradcy


Barbara Benrot – radca prawny

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła także Podyplomowe Studium Prawa Bankowego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Techniki Negocjacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w 2013 roku. Specjalizuje się w prawnych aspektach procesu inwestycyjnego, prawie cywilnym i obsłudze korporacyjnej spółek publicznych i niepublicznych. Uczestniczyła w projektach inwestycyjnych z sektora energetycznego oraz ropy naftowej i gazu, w ramach których reprezentowała interesy wykonawców w relacjach z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, tj. inwestorami i podwykonawcami. Należy do wąskiego grona prawników praktyków, którzy znajomość przepisów z zakresu procesu inwestycyjnego wykorzystują na co dzień we współpracy z projektantami, kierownikami budowy i inspektorami nadzoru inwestorskiego, również na placu budowy przy projektach realizowanych w Polsce, Włoszech, a także Stanach Zjednoczonych.

 

Prowadziła kompleksowe audyty prawne spółek, w tym spółek zagranicznych pod kątem planowanych transakcji przejęć i fuzji. Brała udział w projektach mających za przedmiot ocenę prawną ryzyk związanych z inwestycjami budowlanymi.

 

 treść została wydrukowana ze strony
https://www.kancelariamkb.pl/