O nas 

Wspólnicy


Michał Bernaciak - radca prawny

Specjalizacje:

Prawo pracy

Prawo zamówień publicznych

Prawo cywilne


+48 606 357 943
m.bernaciak@kancelariamkb.pl

 


Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył także Podyplomowe Studium Prawa Handlowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu składając z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski. Doktorant Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w dużej i renomowanej na polskim rynku kancelarii prawnej WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr w Poznaniu oraz jako in-house lawyer w dziale prawnym wiodącego krajowego producenta autobusów, trolejbusów i tramwajów Solaris Bus&Coach S.A. Wielokrotnie występował jako pełnomocnik w sporach o dużej wartości z zakresu zamówień publicznych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi, w tym Sądem Najwyższym, w sprawach cywilnych. Prowadzi szkolenia wewnętrzne dla przedsiębiorców i instytucji z zakresu prawa pracy i prawa zamówień publicznych.

 

Mateusz Klejborowski - radca prawny

Specjalizacje:

Prawo upadłościowe
Prawo rodzinne
Prawo cywilne
Prawo konsumenckie


+48 782 209 889
m.klejborowski@kancelariamkb.pl

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, a następnie uzyskał tytuł radcy prawnego. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych i notarialnych. Współpracuje z kancelariami w Warszawie i Poznaniu. Wieloletni praktyk w obsłudze prawnej klubów sportowych, w tym w zakresie upadłości klubów prowadzonych w formie spółek prawa handlowego.

 

Praktykuje model działania oparty na zaufaniu i otwartych relacjach z Klientami, co pozwala na właściwe zrozumienie przedstawionych zagadnień i w efekcie dopasowanie rozwiązań adekwatnych do zamierzonego przedsięwzięcia.


Regularnie występuje jako pełnomocnik przed sądami wszystkich instancji w sprawach obejmujących wyżej wymienione dziedziny prawa.

 

 


Współpracownicy


 

 

Eliza Kurtysiak – aplikantka radcowska

Specjalizacje:

Prawo cywilne
Prawo rodzinne
Prawo pracy
 


+48 533 508 243
e.kurtysiak@kancelariamkb.pl

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Współpracę z kancelarią rozpoczęła w czasie studiów, które ukończyła z wyróżnieniem. Po studiach zdała egzamin na aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców w Poznaniu. Pod patronatem radcy prawnego Mateusza Klejborowskiego zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej na rzecz podmiotów indywidualnych i przedsiębiorców, z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy. Interesuje się także zagadnieniami z dziedziny prawa autorskiego oraz prawa oświatowego.

Stałe poszerzanie wiedzy w ramach odbywania aplikacji radcowskiej oraz zaangażowanie w każdą z prowadzonych spraw gwarantują wysoką wartość merytoryczną jej pracy.

 

 

Doradcy


Barbara Benrot – radca prawny

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła także Podyplomowe Studium Prawa Bankowego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Techniki Negocjacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

 

Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu w 2013 roku. Specjalizuje się w prawnych aspektach procesu inwestycyjnego, prawie cywilnym i obsłudze korporacyjnej spółek publicznych i niepublicznych. Uczestniczyła w projektach inwestycyjnych z sektora energetycznego oraz ropy naftowej i gazu, w ramach których reprezentowała interesy wykonawców w relacjach z pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, tj. inwestorami i podwykonawcami. Należy do wąskiego grona prawników praktyków, którzy znajomość przepisów z zakresu procesu inwestycyjnego wykorzystują na co dzień we współpracy z projektantami, kierownikami budowy i inspektorami nadzoru inwestorskiego, również na placu budowy przy projektach realizowanych w Polsce, Włoszech, a także Stanach Zjednoczonych.

 

Prowadziła kompleksowe audyty prawne spółek, w tym spółek zagranicznych pod kątem planowanych transakcji przejęć i fuzji. Brała udział w projektach mających za przedmiot ocenę prawną ryzyk związanych z inwestycjami budowlanymi.

 

 treść została wydrukowana ze strony
https://www.kancelariamkb.pl/