CennikW zależności od charakteru prowadzonej sprawy i uzgodnień z Klientem stosujemy następujące formy wynagrodzenia:

 

• Stała obsługa - uzgodniony stały ryczałt miesięczny obejmujący pełną obsługę prawną przedsiębiorstwa, instytucji lub osoby fizycznej, niezależnie od liczby zleconych spraw.

• Wynagrodzenie oparte na stawce godzinowej - Klient wraz z fakturą otrzymuje zestawienie czynności wraz ze wskazaniem liczby godzin poświęconych na wykonanie zlecenia.

• Wynagrodzenie oparte na stawce godzinowej z górnym ograniczeniem - bazuje na stawce godzinowej z kwotowo ograniczonym górnym pułapem wynagrodzenia. W tym systemie Klient ma pewność, że kwota wynagrodzenia za realizację całego zlecenia nie przekroczy zakładanej przez niego w budżecie wartości, przy czym wynagrodzenie może być niższe, o ile liczba godzin pracy będzie mniejsza.

• Wynagrodzenie ryczałtowe - uzgodniona każdorazowo z Klientem stała kwota za realizację określonego zlecenia.treść została wydrukowana ze strony
https://www.kancelariamkb.pl/